Správa nájemních nemovitostí

Poskytujeme všestranné, komplexní a profesionální služby v oblasti správy a údržby nemovitostí. Mezi tyto služby patří mimo jiné pronájem, údržba, správa účetních faktur a pohledávek, dohled nad dodržováním platné legislativy, předpisů, veškeré administrativní a technické úkony týkající se správy budovy a nebo bytové jednotky.

Služby v oblasti správy budov

 • Kontrola společných prostor

 • Úklid budovy a běžná údržba

 • Organizace a řízení velkých a menších oprav, údržba a opravy budovy

 • Správa účetních dokladů a pohledávek, včetně výběru a plateb nájemného (pokud lze uplatnit), poplatků za služby, energie a plateb do fondu oprav

 • Dohled nad dodržováním hygienických a bezpečnostních předpisů včetně technických kontrol a revizí
 • Příprava ročního rozpočtu a zajištění každoročního vyúčtování
 • Zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb a další kontakt s nimi
 • Zprostředkování právní pomoci
 • Vyjednání a kontrola pojištění, pojistných nároků a záruk
 • Organizace a účast na schůzích společenství vlastníků
 • Zákaznická linka pro nájemníky

Poplatky za správu budov
Nabízíme individuální balíčky služeb připravované vždy na míru v závislosti na požadavcích vlastníka nebo společenství vlastníků nemovitosti, a také na velikosti a stavu nemovitosti. Rádi se s vámi osobně setkáme a projednáme nejvhodnější postup při správě vaší nemovitosti či nemovitostí.

 

Správa nájemních jednotek

Naše služby v oblasti správy jednotek jsou ušity na míru především investorům, kteří své byty, domy, kanceláře a obchodní prostory nabízejí k pronájmu. Poplatek za správu nemovitosti zahrnuje odborné poradenství, marketingové služby a zajištění pronájmu. Zajistíme, aby vaše jednotka zůstala neobsazena po co možná nejkratší dobu, najdeme pro vás kvalitního nájemce, který bude platit tržní nájemné, a poskytneme vám i další služby, spočívající s ukončením nájmu a vyklizením nemovitosti.

Služby v oblasti správy „jednotek"

 • Organizaci a řízení oprav a údržby jednotky
 • Správu účetních dokladů a pohledávek, včetně výběru a plateb nájemného a poplatků za služby
 • Zastoupení u místních úřadů a poskytovatelů služeb a další kontakt s nimi
 • Zprostředkování právní pomoci
 • Účast na schůzích společenství vlastníků
 • Možnost reprezentace investora ve všech záležitostech
 • Zajištění komunikace s nájemci v investorských bytech

Finanční management při správě nemovitosti

V oblasti finančního managementu zajišťujeme :

 • Předpis a kontrolu plateb nájemného (plateb do fondu údržby a oprav), úhrad za plnění poskytované s užíváním bytů a nebytových prostor,
 • vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (vedení přehledu neplatičů, upomínky, platební rozkazy, vedení soudních procesů), jakož i náhrad škod na spravovaném majetku jménem vlastníků,
 • provádění vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, úklidu a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů,
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb,
 • kontrolu a úhradu dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena),
 • vedení účetnictví spojeného se správou budov, včetně daní (průběžné vedení účetnictví, předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky a 1x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz, údržbu a investice, činnost správce, právní zastoupení a úhradu ostatních souvisejících nákladů o výnosech z nájemného, zpracování daňových přiznání),
 • ekonomický management (analýza minulých období a prognóza o předpokládaných příjmech /výdajích a výnosech/, nákladech v následujícím období, řízení cash-flow, optimalizace nákladů a výnosů).

Please publish modules in offcanvas position.